ลพบุรี จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะยั่งยืน”

จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะยั่งยืน”

pk
จังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬ” ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน ขยายผลไปสู่การจัดสวัสดิการในชุมชน อันเกิดจากรายได้ที่ได้มาจาการจัดการขยะ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 126 แห่ง มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 60 แห่ง และไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 66 แห่ง แต่มีสถานที่กำจัดขยะเพียง 6 แห่ง และมีเพียง 2 แห่งที่เป็นสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ นอกจากนี้แล้วจังหวัดลพบุรียังไม่มีระบบกำจัดขยะของเสียอันตรายแต่อย่างใด จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีขยะที่ไม่ถูกกำจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงปล่อยให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการกันเอง จึงส่งผลในภาพรวมของจังหวัดมีความไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และหากถูกละเลยและปล่อยทิ้งไว้จะกระทบต่อภาพพจน์ของจังหวัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในฐานะที่จังหวัดลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุอยู่เป็นจำนวนมาก


จากปัญหาดังกล่าว นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จึงได้นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นระดับผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดขยะ โดยมีการทำงานแบบประชารัฐที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันโดยส่งเสริมให้ทุกคนมีวินัยเริ่มจากให้ทุกคนรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเองเป็นอันดับแรก ทุกวันนี้คนในชุมชนของเทศบาลตำบลศรีวิไลถือว่าขยะมีมูลค่าสามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้และที่สำคัญทำให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ ทีสุขภาพอนามัยที่ดี

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลพบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *