จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

วันนี้ (30 พ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % จำนวน 15 หน่วยงาน และประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย
สำหรับการประชุมในวันนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบหลายเรื่อง มีเรื่องที่สำคัญได้แก่ เรื่องลิง โดยทางเทศบาลเมืองลพบุรีจะเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่ที่ให้อาหารลิงตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีกำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559เป็นต้นไป และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะใช้กฎหมายของเทศบาลมาลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้อาหารลิงไม่ตรงจุดที่เทศบาลเมืองลพบุรีจัดไว้ให้ โดยจะจัดตั้งนักเรียนและจิตอาสาเป็นสายสืบถ่ายรูปผู้ที่ให้อาหารลิงไม่ตรงตามจุดที่กำหนดมาลงโทษ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยของคนในการให้อาหารลิง อีกทั้งจะทำให้ลิงมีระเบียบและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้ฝากเรื่องขยะ โดยทางทางจังหวัดลพบุรีได้หามาตรการในการแก้ปัญหาขยะมาโดยตลอด แต่การที่จะทำให้ขยะลดลงต้องสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะและแก้ไขปัญหาปริมาณขยะให้ลดน้อยลง เป็นการนำขยะสิ่งของหรือวัสดุที่มีค่า สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือขายให้กับร้านซื้อของเก่าได้ จะทำให้จำนวนขยะถึงปลายทางมีน้อยลงและสามารถแยกไปกำจัดได้ง่ายขึ้น และทางจังหวัดลพบุรีจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26 องค์กรเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยทางจังหวัดจะพาหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดูงานที่จังหวัดบึงกาฬ แล้วนำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการขยะของแต่ละองค์กรให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *