กฎหมายขายของออนไลน์ ชี้ชัด ต้องแสดงรายละเอียดสินค้า-บริการ ให้ชัดเจน

ร้านค้าออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ชี้ผู้ค้าออนไลน์ต้องแสดงรายละเอียดสินค้าและบริการให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจซื้อ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคา หรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการ
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านระบบออนไลน์นั้น ต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย อ่านง่าย

ทั้งนี้การแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการนั้น ต้องแสดงราคาต่อหน่วย โดยจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ส่วนข้อความอื่น ๆ ที่แสดงควบคู่กับการจำหน่ายนั้นจะเขียนภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีภาษาไทย

กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาสินค้านั้น ต้องแสดงให้ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงควบคู่กับราคาจำหน่าย

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *