จังหวัดลพบุรี จัดประชุมชี้แจง “ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)”

วันที่ 2 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และวิทยากร ครู ก ข และ ค ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 385 คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีทีมวิทยากร ครู ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.13 และ กกต.จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
นายสุจริต สิงห์โต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในประเด็นต่าง ๆ และเล็งเห็นถึงความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ที่จะสามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับประชาชนได้ จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และเข้าร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ซึ่งจังหวัดลพบุรี มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด 12,515 คน เฉลี่ยความรับผิดชอบ 1 คนต่อ 8-10 หลังคาเรือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *