7 ข้อควรระวัง ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562

ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีข้อมูลที่ต้องรู้ เกี่ยวกับฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง เผื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านไหนยังไม่ทราบ อาจเผลอพลาดพลั้งทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ที่มีโทษทั้ง จำคุก ปรับเงิน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

1.ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

2.ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

3.ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

4.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

6.ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7.ผู้ใดจงใจกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *